ร่วมบริจาคสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มอบสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อ่านข่าวทั้งหมด