ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. นนทบุรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ นำทีมโดยคุณวิวัฒน์ จริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การค้าฯ เขต 1 และธุรกิจอาหาร คุณนันทวัฒน์ เนาวรัตน์พงศ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคเงินในนามบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 113,000 บาท ณ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี
อ่านข่าวทั้งหมด