โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี รวมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี ท๊อปมาร์เก็ต ออฟฟิต ดีโป นำโดย คุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญทวี ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี คุณประสงค์ ปู่เพ็ง ผู้จัดการทั่วไปท็อปมาร์เก็ต จัดโครงการสังคมสัมพันธ์(CSR) โดยการมอบครื่องดนตรีไทย และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนบ้านหนองบั่ว โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะโรงเรียน นำโดย นายไพรวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบั่ว และได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ บัวคำภู รองผู้อำนวยการ สพป. อุดรธานี เขต 1 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ในการรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านหนองบั่ว ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยผลักดันและต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของจังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายหลักของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ทางศูนย์การค้าฯ จึงได้วางแผนสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เสริมทักษะ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ทรุดโทรม ซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ได้รับข้อมูลมาจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ว่ามีโรงเรียนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของทางศูนย์การค้าฯ ในการที่จะช่วยผลักดันและต่อยอดการศึกษาด้วยวิธีการมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม โดยการทาสีรั้ว, ทางสีห้องเรียน อาคารเรียน รวมไปถึงการซ้อมแซมอาคาร เดินระบบไฟใหม่ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบั่ว และทำพิธีส่งมอบในวันที่ 13 ธันวาคม 2555
อ่านข่าวทั้งหมด