CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ 8 กรกฎาคม 2557 – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหลังได้รับรางวัลด้านกิจกรรมซีเอสอาร์ระดับเอเชีย Asia Responsible Entrepreneurship 2014 (AREA) หรือรางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014" ในสาขาส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) จาก เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอเชีย (Enterprise Asia) ณ ประเทศสิงค์โปร์ จากการดำเนินโครงการ “สุขาวัดดี” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้ริเริ่มและผลักดันให้เป็นโครงการเพื่อสังคมและชุมชนด้านสุขอนามัย ซึ่งศูนย์การค้าให้ความสำคัญและทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 4 ปี เพื่อยกระดับสุขอนามัยภายในวัดซึ่งขาดผู้ดูแล ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติและเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ในการเข้าใช้บริการห้องสุขาของวัด ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้แก่โครงการเพื่อสังคมดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของบริษัทซึ่งมีนโยบายการดำเนินงานขององค์กรที่ดีและมีวัฒนธรรมธุรกิจที่ต้องการตอบแทนสังคม
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ของ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่โครงการ “สุขาวัดดี” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการเพื่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย โดยได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของซีพีเอ็นกับพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้การสนับสนุนชุมชมที่อยู่รอบศูนย์การค้าผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง รางวัลนี้เป็นผลมาจากความตั้งใจจริงของศูนย์การค้าที่มุ่งมั่นจะร่วมแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยของห้องสุขาในวัดใน 33 ชุมชนโดยรอบเมืองพัทยาอย่างจริงจัง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้ริเริ่มโครงการ “สุขาวัดดี” และทำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 4 ปี เพราะเราเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่รวมตัวของชุมชน แต่ขาดการบูรณะ จึงได้ร่วมกับชุมชนในการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสร้างทัศนคติใหม่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ในการเข้าใช้บริการห้องสุขาของวัด รวมถึงสร้างจิตอาสาให้เกิดกับลูกค้า พนักงาน ร้านค้า และคนในชุมชน และหวังว่าจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆในสังคม ซึ่งโครงการ "สุขาวัดดี" เป็นโครงการระยะยาวที่เรามุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลเกียรติยศที่เราได้รับนี้จะเป็นกำลังใจให้เรามุ่งเดินหน้าร่วมพัฒนา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อเติมเต็มพันธกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม”
อ่านข่าวทั้งหมด