โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

นอกเหนือจากการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการเพาะกล้าปัญญาไทย และ CPN อาสาแล้ว ที่ผ่านมา CPN ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า บริษัทในเครือเซ็นทรัล และพนักงาน CPN ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอื่นอีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณกุศล โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา ดังนี้

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเทศกาล กินเจ

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอ็น มอบอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

"มอบกระสอบทรายเพื่อภาระกิจกู้ชุมชน"

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอ็น มอบอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน ต.แม่แจ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม