แนวทางการบริหารจัดการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งไลฟ์สไตล์การพักอาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงความท้าทายจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี CPN จึงกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรมในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื้อสินค้า เป็นจุดหมายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ การออกกำลังกาย ทำงาน สรรค์สร้างงานอดิเรกค้นหาแรงบันดาลใจ หรือพักผ่อนกับครอบครัว

Innovative Product