โครงการในอนาคต

ศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น) ในต่างประเทศและเป็นก้าวแรกในการนำพาธุรกิจสู่อาเซียน (ASEAN)

เซ็นทรัล วิลเลจ

โครงการรีเทลรูปแบบใหม่ของซีพีเอ็น ที่จะเป็น The First International Luxury Outlet ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย

The Ultimate Lifestyle Destination of Ayutthaya