กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

45.50 THB
+5.00 (12.35%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,670,600
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
884,195
วันก่อนหน้า
40.50
ราคาเปิด
44.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
45.50 / 237,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
45.75 / 48,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
42.00 - 46.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 77.25
ปรับปรุงเมื่อ: 07 เม.ย. 2563 16:35