กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

64.00 THB
-0.75 (-1.16%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,049,900
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
453,166
วันก่อนหน้า
64.75
ราคาเปิด
64.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
64.00 / 550,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
64.50 / 517,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
64.00 - 65.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
62.00 - 81.25
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ต.ค. 2562 17:00