กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

61.75 THB
-0.75 (-1.20%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,364,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
207,929
วันก่อนหน้า
62.50
ราคาเปิด
61.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61.75 / 417,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62.00 / 659,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
61.50 - 62.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
56.00 - 78.75
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.พ. 2563 17:05