กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

76.00 THB
+0.50 (0.66%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,425,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
412,245
วันก่อนหน้า
75.50
ราคาเปิด
76.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
76.00 / 539,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
76.25 / 40,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
75.50 - 76.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
68.50 - 87.25
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิ.ย. 2562 12:29