หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

76.00 THB
+0.50 (0.66%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,425,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
75.50 - 76.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
68.50 - 87.25
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิ.ย. 2562 12:29

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด