หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

55.75 THB
-4.25 (-7.08%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,511,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
55.75 - 58.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
55.75 - 78.75
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.พ. 2563 16:40

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด