หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

60.50 THB
+1.25 (2.11%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,247,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
59.75 - 61.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
58.50 - 81.25
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธ.ค. 2562 17:00

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด