หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

64.00 THB
-0.75 (-1.16%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,049,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
64.00 - 65.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
62.00 - 81.25
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ต.ค. 2562 17:00

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด