หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

67.50 THB
- (-%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,318,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
66.50 - 68.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
65.25 - 87.25
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 16:37

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด