หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

77.00 THB
+0.75 (0.98%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,491,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
76.25 - 77.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
68.50 - 87.25
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิ.ย. 2562 16:36

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด