ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ CPN, เราให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของเราและนักลงทุนที่สนใจในบริษัท ดังนั้นเราจึงพยายามรายงานข่าวสารล่าสุดของบริษัทผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเราอย่างทันเหตุการณ์ หากมีข่าวสารใดที่ไม่ได้ปรากฎบนเวบไซด์ของเรา กรุณาแจ้งเราผ่านทาง E-mail หรือเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของเราตามรายละเอียดข้างล่าง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 31 อาคาร สำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์

+66(0) 2 667 5555

โทรสาร

+66(0) 2 264 5593

อีเมล์

ir@cpn.co.th

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์

+66(0) 2 667 5555
ต่อ 1614, 1632, 1688 and 1689

อีเมล์

ir@cpn.co.th


แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์