รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินกู้ จำนวน (ล้านบาท) วันครบกำหนด
CPN19NA 1,000 พ.ย. 2562
CPN20DA 800 ธ.ค. 2563
CPN218A 1,900 ส.ค. 2564
CPN21OA 300 ต.ค. 2564
CPN21DA 800 ธ.ค. 2564
CPN221A 1,000 ม.ค. 2565
CPN225A 1,500 พ.ค. 2565
CPN228A 800 ส.ค. 2565
CPN22DA 600 ธ.ค. 2565
CPN235A 2,000 พ.ค. 2566
CPN258A 1,000 ส.ค. 2568
GLAND209A 1,100 ก.ย. 2563
GLAND20NB 200 พ.ย. 2563
GLAND20NA 100 พ.ย. 2563
GLAND215A 1,300 พ.ค. 2564
GLAND224A 1,150 เม.ย. 2565
Term Loan 620 2562
Term Loan 1,674 2563
Term Loan 500 2566
Term Loan 3,500 2567
Term Loan 7,118 2568
B/E 3,400  
P/N 5,183  
  37,545