รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินกู้ จำนวน (ล้านบาท) วันครบกำหนด
CPN19NA 1,000 พ.ย. 2562
CPN20DA 800 ธ.ค. 2563
CPN218A 1,900 ส.ค. 2564
CPN21OA 300 ต.ค. 2564
CPN21DA 800 ธ.ค. 2564
CPN221A 1,000 ม.ค. 2565
CPN228A 800 ส.ค. 2565
CPN22DA 600 ธ.ค. 2565
CPN258A 1,000 ส.ค. 2568
GLAND209A 1,100 ก.ย. 2563
GLAND20NB 200 พ.ย. 2563
GLAND20NA 100 พ.ย. 2563
GLAND215A 1,300 พ.ค. 2564
GLAND224A 1,150 เม.ย. 2565
Term Loan 250 2562
Term Loan 2,293 2563
Term Loan 500 2566
Term Loan 500 2567
Term Loan 7,392 2568
B/E 3,400 3 เดือน
P/N 3,400 Call
29,785