กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Investment Conference 2019 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ภัทร
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
ร่วมงาน SET Digital Roadshow ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศในงาน MBKET Real Estate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย)
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Daiwa investment Conference Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. ไดวา
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)