กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน CGS-CIMB Consumer Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. ภัทร
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน One ASEAN Conference 2019 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)
Thailand Focus 2019 By Stock Exchange of Thailand
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
พบปะนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์
พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO Thailand Property Sector Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ไต้หวัน จัดโดย บล.ยูโอบี (ประเทศไทย)