กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์

พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO Thailand Property Sector Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ไต้หวัน จัดโดย บล.ยูโอบี (ประเทศไทย)

งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศในงาน MBKET Real Estate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย)

พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Daiwa investment Conference Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. ไดวา ซีเคียวริตีส์

งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย