ประวัติบริษัท

จากรากฐานที่แข่งแกร่ง สู่ตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกมาตรฐานระดับโลก

CPN ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการศูนย์การค้าครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเต็มรูปแบบ

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว CPN ได้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าแรกๆ ที่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำ ปฏิวัติประสบการณ์การพัฒนาและจัดการการค้าปลีกรูปแบบใหม่

CPN ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 และ ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2538 และ ในปี 2544 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวได้เป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000

CPN ในวันนี้

( ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561 )


32

ศูนย์การค้า
ระดับพรีเมียม

7

อาคารสำนักงาน

2

โรงแรม

4

อาคารที่พักอาศัย

เกือบ 40 ปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง CPN ได้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ บริหาร ศูนย์การค้าชั้นนำถึง 32 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยอีก 4 แห่ง โดยมีพื้นที่ให้เช่าภายใต้การดูแลรวมทั้งหมดกว่า 1.7 ล้าน ตร.ม. CPN จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริษัทในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้ความชำนาญในการบริหารและจัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยู่เป็นทุน

เป็นผู้นำศูนย์การค้าค้าปลีก


โครงการของ CPN ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ความสำเร็จดังกล่าวทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีก และยังได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะบริษัทชั้นนำในเอเชีย เป้าหมายต่อไปของ CPN ได้แก่การใช้ทรัพยากรและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์

ในปี 2548 นิตยสารฟอร์บ ได้ยกย่องให้ CPN เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก
ที่มีรายได้ไม่เกิน

1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันนี้ CPN เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีศูนย์การค้าชั้นนำภายใต้การบริหารถึง 32 แห่ง โดยเป็นผู้นำในพื้นที่ของโครงการแต่ละพื้นที่

ในปี 2548 นิตยสารฟอร์บ ได้ยกย่องให้ CPN เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ CPN ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรติดังกล่าว โดยเป็นบริษัทบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพานิชย์เพียงบริษัทเดียวจากประเทศไทยอีกด้วย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดซึ่งเป็นศูนย์การค้า Flagship ของ CPN ได้รับรางวัล Best of the Best ด้าน Design & Development จากสมาคมศูนย์การค้าโลกหรือ ICSC ในปี 2553 และได้รางวัล Gold Award ในสาขา Marketing จากแคมเปญ Re-opening ของเซ็นทรัลเวิล์ดในปี 2011 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นออสการ์ของวงการศูนย์การค้าระดับโลก

วันนี้ CPN เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีศูนย์การค้าชั้นนำภายใต้การบริหารถึง 32 แห่ง โดยเป็นผู้นำในพื้นที่ของโครงการแต่ละพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ล้ำสมัย มีมาตรฐานระดับโลก มีการจัดการที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้เช่าพื้นที่จากความสำเร็จในการจัดวางร้านค้า และมีกิจกรรมและโครงการที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากหลากหลายปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโต CPN ได้ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของบริษัท ผู้บริหารที่มีทักษะและประสบการณ์ได้ทำงานเคียงข้างกับพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนและมีความตั้งใจดี เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการผลักดันความสำเร็จที่น่าประทับใจของ CPN ต่อไป

กลยุทธ์ทำเลที่ตั้ง

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกรายใหญ่

สำหรับธุรกิจพัฒนาและ จัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีก ทำเลที่ตั้งนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญ ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา CPN สามารถเลือกสรรที่ดินและ ทำเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า ประสบการณ์ในการดำเนินกิจการค้าปลีกร่วมกับการทำสำรวจที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นทำให้ CPN สามารถเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไป

ความแข็งแกร่งของ CPN


ทีมที่ดีและ มุ่งมั่น สร้างจุดมุ่งหมายที่ยอดเยี่ยม
มาตรฐานระดับโลก
พันธมิตรทางธุรกิจ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการลูกค้า
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง