ภาพรวมองค์กร

CPN ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523

อ่านเพิ่มเติม
ค่านิยมองค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล
อ่านเพิ่มเติม

อาคารสำนักงานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างการจัดการ
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลและการรับรอง
อ่านเพิ่มเติม
62.75 THB
-0.50 (-0.79%)

SET : CPN
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ม.ค. 2563 17:00
แบบ 56-1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด

โครงการในอนาคต

เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา


"เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา" โครงการใหม่ของซีพีเอ็น ใจกลางเมือง มรดกโลก มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตครั้งใหม่ ที่ผสมผสานบรรยากาศความ เจริญรุ่งเรือง และเอกลักษณ์ความเป็นอยุธยามาผสานกับประสบการณ์ไลฟ์ สไตล์ยุคปัจจุบัน แต่ยังคงกลิ่นอาย "คุณค่าแห่งความเป็นอยุธยาที่แท้จริง"ไว้ พร้อมมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งจากแบรนด์ชั้นนำครั้งแรกของ อยุธยา
อ่านเพิ่มเติม