ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
คุณกรชนก บุณณะ ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้า ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และคุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก พร้อมด้วยพนักงาน มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาว อ.บางระกำ และอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายสัญชัย ฐิติปุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และพ.ต.อ. เชิดศักดิ์ พูลเผ่าดำรงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม เป็นผู้รับมอบแทนชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ "ซีพีเอ็นอาสา" ช่วยเหลือสังคมที่มีการทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เมื่อวันก่อน...
View All News