ร่วมบริจาคสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มอบสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
View All News