ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ร่วมกับ อำเภอเมืองอุดรธานี, บริษัท เอ็นวายเจ เอ็นจีเนียริ่ง คอปอเรชั่น และกลุ่มพันธมิตร นำโดย คุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญทวี ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (ที่ 4 จากซ้าย) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ ตำบลกุดสระโดยมีประชาชนผู้ประสบภัยจากมรสุมเข้ารับมอบถุงยังชีพกว่า 500 หลังคาเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
View All News