ซีพีเอ็น มอบอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน ต.แม่แจ่ม

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล ต.แม่แจ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม โดยมี คุณพัฒนา พิทาคำ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายกเทศมนตรี ต.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ บริเวณ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวานนี้
View All News