"มอบกระสอบทรายเพื่อภาระกิจกู้ชุมชน"

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน รับมอบกระสอบทรายและร่วมปล่อยขบวนคาราวานในภารกิจกู้ชุมชนที่ประสบอุทกภัยใน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พร้อมนายนันทวัฒน์ เนาวรัตน์พงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นตัวแทนร่วมมอบกระสอบทราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

View All News