ซีพีเอ็น มอบอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดดอนจั่น

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน การสอนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี เจ้าคุณพระประชานาถมุนี (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น รับมอบ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เมื่อวานก่อน
View All News