มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเทศกาล กินเจ

Related Content

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

Read More

โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

Read More

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

Read More
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นำโดย คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณสุเนตร สิทธิประภาพร ผู้จัดการแผนกอาคาร มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 14 ตุลาคม ณ โรงเจ วัดสุนทรประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนเทศกาล กินเจ
เทศการของพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้ผู้ประฏิบัติได้บุญได้กุศล จิตใจบริสุทธ และเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเทศกาลของผู้สูงอายุ เพี่ยงอย่าเดียวอีกต่อไป แต่ยังมีวัยรุ่น ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
View All News