ซีพีเอ็น มอบทุนการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related Content

Stronger Together Message#2 from CEO of Central Pattana plc

Read More

รวมใจต้นกล้าเพื่อชาวนา

Read More

Supporting education through computer donation

Read More
รศ. ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติรับมอบเงินจาก คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารบุคลากร และรักษาการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารผลการปฎิบัติงานและอาชีพ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน
View All News